Toimintamme arvot

  • yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen
  • ihmisläheisyys
  • avoimuus ja rehellisyys
  • ilon tuottaminen arkipäiviin
  • kiireettömyys ja joustavuus
  • ei jatkuvaa vaihtumista työntekijöissä
  • avun tarjoaminen nopeallakin aikataululla
  • asiakkaan ohjaaminen oikeiden palveluiden piiriin