Etsi

Toimintamme arvot

Toimintamme arvot 
 - yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen 
 - ihmisläheisyys 
 - avoimuus ja rehellisyys 
 - ilon tuottaminen arkipäiviin 
 - kiireettömyys ja joustavuus 
 - ei jatkuvaa vaihtumista työntekijöissä
 - avun tarjoaminen nopeallakin aikataululla